Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Choroba hemolityczna noworodka

Choroba hemolityczna noworodka powstaje w wyniku wystąpienia reakcji immunologicznej między antygenami krwinek, które są wytwarzane przez organizm malca, a przeciwciałami wytwarzanymi przez matkę. Sytuacja ta w szczególności dotyczy konfliktu serologicznego.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy choroby hemolitycznej noworodka

Konflikt serologiczny, inaczej zwany matczyno – płodowym powstaje w przypadku niezgodności grup krwi matki i dziecka w wyniku czego organizm matki wytwarza przeciwciała, które uszkadzają krwinki płodu. Właśnie wówczas dochodzi do choroby hemolitycznej noworodka, która może dotyczyć dziecka zarówno po porodzie, jak i jeszcze w czasie życia płodowego.

Jednakże co istotne konflikt serologiczny pojawia się wówczas, kiedy po raz pierwszy niewielka ilość krwi dziecka, dostaje się do krwiobiegu matki. Taka sytuacja zwykle ma miejsce podczas porodu, jednakże może pojawić się wcześniej, na skutek powikłań niektórych zabiegów wewnątrzmacicznych.

Jak powstaje konflikt serologiczny?


Konflikt matczyno – płodowy powstaje przy niezgodności w układach czynników Rh i AB0. W normalnej sytuacji przeciwciała naturalne są białkami, które nie przechodzą przez łożysko a tym samym nie docierają do organizmu dziecka. W przypadku jednak niezgodności czynników, organizm matki wytwarza przeciwciała o innych właściwościach na skutek nieprawidłowego rozpoznania organizmu dziecka, które traktuje jako ciało obce, które należy zwalczyć. Powstające przeciwciała są dużo mniejsze i z łatwością przenikają przez łożysko, atakując układ krwionośny płodu.

Należy podkreślić, iż najcięższy przebieg choroba hemolityczna ma wówczas, kiedy u matki czynnik Rh jest ujemny, podczas gdy u dziecka dodatni.

Leczenie

W leczeniu choroby hemolitycznej obecnie stosuje się kilka różnych terapii, aby pomóc dziecku dojść do zdrowia. W praktyce lekarskiej najczęściej w owej sytuacji stosuje się tzw. wymienne przetoczenie krwi. Owa transmisja wymienna polega na przetoczeniu u noworodka podwójnej ilości krwi, co pozwala na wymianę blisko 80% objętości krwi dziecka.

Kolejną techniką jest tzw. fototerapia, która polega na naświetlaniu noworodka światłem o długości 410 – 520 mn. Zabieg ten z wykorzystaniem światła powoduje rozpad bilirubiny na produkty, które ulegają łatwiejszemu wydaleniu z organizmu.

Środki farmakologiczne również odgrywają znaczącą rolę w leczeniu małego organizmu. Przede wszystkim bazuje się na dożylnym podawaniu glukozy, albumin – czyli białek osocza, jak również luminalu, które zmniejszają poziom bilirubiny we krwi.

Jak zapobiegać, czyli kilka słów o profilaktyce


Profilaktyka w tym zakresie polega przede wszystkim na blokowaniu pierwotnej odpowiedzi układu immunologicznego matki na ujemny czynnik Rh. W działaniach profilaktycznych lekarze wyróżniają także tzw. profilaktykę nieswoistą, która opiera się głównie na przestrzeganiu zasad przetaczania krwi tylko zgodnej grupowo, jak również używanie jednorazowego materiału do wstrzyknięć oraz unikaniu kontaktu z obcą krwią.

Z kolei drugi rodzaj działań profilaktycznych określany jest mianem profilaktyki swoistej, która polega głównie na podaniu w ciągu 72 godzin po porodzie czy poronieniu tzw. immunoglobuliny anty – D, która ma za zadanie zniszczyć erytrocyty czynnika ujemnego Rh matki i zapobiec konfliktowi serologicznemu w przyszłych ciążach kobiety.

Konflikt serologiczny, którego konsekwencją jest choroba hemolityczna noworodków stanowi bardzo poważne zagrożenie dla życia i prawidłowego rozwoju dziecka, dlatego też tak ważne jest poinformowanie lekarza prowadzącego o grupach krwi rodziców oraz podjęcie działań profilaktycznych w razie wystąpienia zagrożenia konfliktem serologicznym.

Autor:

Sabina Maćkowicz

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy choroby hemolitycznej noworodka

Niedokrwistość z niedoboru żelaza

Zbyt mała ilość żelaza w organizmie skutkuje powstawaniem  erytrocytów (czerwonych krwinek ) mniejszych niż prawidłowe. Erytrocyty te zawierają mniej hemoglobiny. W następstwie tej niedokrwistości, podobnie jak w  niedokrwistości o innych przyczynach, maleje zdolność krwi do transportu tlenu, co skutkuje zmniejszeniem utlenowania tka... czytaj więcej

Trichofagia - zjadanie włosów

Termin trichofagia pochodzi z języka greckiego. Jest to połączenie dwóch słów: tricha (włosy) i phagein (jeść), gdyż choroba ta polega na jedzeniu włosów, przede wszystkim własnych. Niektórzy chorzy ograniczają się do zjadania jedynie cebulek włosów. Trichofagia jest schorzeniem o podłożu psychicznym, z którym często borykają... czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Dziecko też może mieć nadciśnienie

Dziecko też może mieć nadciśnienie

Może warto sprawdzić ciśnienie tętnicze u dziecka ... »

Najnowsze choroby

Tagi

Aktualności