Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Hiperkaliemia

Inne nazwy choroby: Hiperpotasemia;

Hiperkaliemia, inaczej hiperpotasemia jest to nadmierne stężenie potasu w surowicy. Pojawia się, gdy stężenie potasu przekracza 5,5 mmol/l. Do najczęstszych przyczyn zaburzeń gospodarki potasowej w organizmie zalicza się przewlekłą chorobę nerek. Znaczne podwyższenie stężenia potasu jest stanem bezpośrednio zagrażającym życiu.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy hiperkaliemii

Główne przyczyny hiperkaliemii:
 • zaburzenia w wydalaniu potasu przez nerki
 • nadmierne spożycie potasu w diecie u chorych na niewydolność nerek
 • niedotlenienie tkanek
 • mocznica
 • zespół zmiażdżenia
 • zaburzenia gospodarki wodno – elektrolitowej
 • hemoliza
 • długotrwała hipoglikemia
 • niedoczynność kory nadnerczy
 • odwodnienie
 • kwasica metaboliczna

Najbardziej powszechną odmianą choroby jest hiperkaliemia polekowa. Pojawia się wskutek przyjmowania leków wpływających na układ renina – angiotensyna – aldosteron. Zazwyczaj są to leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Hiperkaliemia może również być wywołana niesteroidowymi lekami przeciwazapalnymi, blokerami  receptora angiotensynowego oraz ACE-inhibitorami.

Objawy choroby

Choroba często przebiega bezobjawowo, a pierwsze dolegliwości pojawiają się dopiero w ciężkiej hiperkaliemii. Dotyczą one głównie czynności mięśni szkieletowych oraz serca. Zmiany w EKG można zaobserwować u większości chorych, gdy stężenie jonów potasu przekroczy 6,7 mmol/l. Przy stężeniu 12 mmol/l może dojść nawet do zatrzymania akcji serca.

Rozpoznanie i leczenie

Rozpoznanie ustala się na podstawie oznaczenia stężenia potasu w osoczu i badania EKG. Nieprawidłowe mogą być także inne elektrolity.

Terapia polega na wyeliminowaniu przyczyny choroby, czyli np. zaprzestaniu zażywania leków ją wywołujących oraz stosowaniu środków zmniejszających stężenie potasu w surowicy (wapń, glukoza z insuliną, żywice jonowymienne, leki przeczyszczające, hemodializa). Zapobieganie nawrotom hiperkaliemii polega na zmniejszeniu przyjmowania potasu w pożywieniu, a także w lekach. Oprócz tego podaje się diuretyk, np. furosemid lub hydrochlorotiazyd.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy hiperkaliemii

Niedokrwistość z niedoboru żelaza

Zbyt mała ilość żelaza w organizmie skutkuje powstawaniem  erytrocytów (czerwonych krwinek ) mniejszych niż prawidłowe. Erytrocyty te zawierają mniej hemoglobiny. W następstwie tej niedokrwistości, podobnie jak w  niedokrwistości o innych przyczynach, maleje zdolność krwi do transportu tlenu, co skutkuje zmniejszeniem utlenowania tka... czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Dziecko też może mieć nadciśnienie

Dziecko też może mieć nadciśnienie

Może warto sprawdzić ciśnienie tętnicze u dziecka ... »

Najnowsze choroby

Tagi

Aktualności