Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Omdlenie

Najczęstszą przyczyną omdleń jest gwałtowne obniżenie się ciśnienia tętniczego, zdarzające się zwłaszcza przy dłuższym staniu w okresie upałów.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy omdlenia

Przyczyną mogą być również zbyt duże dawki leków u chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz bardzo często nitrogliceryna przyjęta z powodu bólu w klatce piersiowej. Ocenia się, że około 20% ogółu ludności przebywało w swym życiu omdlenie.

Omdlenia wazowagalne.

Omdlenia wazowagalne są najczęstszymi przypadkami omdleń. Jak wspomniano, spowodowane są nieprawidłową regulacją częstości serca i ciśnienia tętniczego krwi przez autonomiczny układ nerwowy. Mają miejsce w takich sytuacjach jak np. podczas długotrwałego stania, zwłaszcza w źle wentylowanym pomieszczeniu, przy gwałtownej zmianie pozycji ciała (po szybkim wstaniu z łóżka). Tego typu omdlenia mogą być też wywołane przez emocję lub ból.

Omdlenia kardiogenne (sercowe).

Omdlenia kardiogenne są rzadsze niż omdlenia wazowagalne, ale stanowią potencjalne zagrożenie życia. Są spowodowane zmniejszeniem rzutu serca (serce pompuje zbyt małą ilość krwi), niedokrwieniem mięśnia sercowego, zaburzeniami hemodynamicznymi związanymi z tachykardią (zbyt szybkim biciem serca) lub bradykardią (zbyt wolnym biciem serca).

Przyczyn omdleń kardiogennych jest wiele. Mogą być nimi wady serca z utrudnieniem odpływu krwi z komór serca: zwężenie zastawki aorty, kardiomiopatia przerostowa, nadciśnienie płucne.

Niekiedy utrata przytomności stanowi pierwszy objaw śmiertelnego zagrożenia. Dlatego też pierwszą czynnością powinno być sprawdzenie, czy jest zachowana funkcja serca. Dopiero po przekonaniu się o zachowanej czynności serca i oddychania należy sprawdzić przebieg tętna w okolicy nadgarstka. Jeżeli jest ono słabo wyczuwalne i znacznie przyśpieszone (do 140/min.) prawdopodobną przyczyną omdlenia jest gwałtowne obniżenie się ciśnienia tętniczego, powodujące upośledzenie przepływu krwi przez tętnice mózgowe. Obniżenie ciśnienia ma najczęściej przyczynę banalną (dłuższe stanie, przyjęcie nadmiernej ilości leków - zwłaszcza nitrogliceryny), lecz może być następstwem gwałtownego krwotoku wewnętrznego. Należy też pamiętać, że nawet banalne omdlenie w wieku podeszłym może mieć niebezpieczne następstwa. Prostym i najczęściej skutecznym sposobem pomocy w omdleniu jest płaskie ułożenie - jeżeli możliwe z głową opuszczoną poniżej poziomu tułowia i uniesienie ku górze nóg pod kątem 45 stopni.

Po powrocie przytomności należy sprawdzić sprawność mowy chorego, zachowanie siły mięśniowej kończyn (polecamy mocno uścisnąć dłoń). Mowa zamazana, niewyraźna, asymetria siły mięśniowej, świadczą o udarze jako przyczynie krótkotrwałej utraty przytomności i nakazują transport do szpitala w pozycji leżącej. Podobne postępowanie obowiązuje, jeżeli po odzyskaniu przytomności utrzymuje się bardzo przyśpieszone lub bardzo zwolnione tętno (podejrzenie krwotoku wewnętrznego, zaburzenie rytmu serca).

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy omdlenia

Rak: przyczyny choroby jeszcze słabo zrozumiane

Podczas gdy większa część populacji brytyjskiej wie dziś, że z raka można się skutecznie wyleczyć, to jednakże wiele niejasności dotyczy jeszcze przyczyn tej choroby, według pewnego badania brytyjskiego, opublikowanego całkiem niedawno w Zjednoczonym Królestwie.... czytaj więcej

Utrata wzroku wiąże się z próbami samobójczymi

Autorzy British Journal of Ophthalmology podkreślają, że osoby z dużymi wadami wzroku bardzo często borykają się z poważnymi zaburzeniami psychospołecznymi. By zmniejszyć liczbę samobójstw wśród takich pacjentów, okuliści powinni zachęcać chorych do współpracy z psychiatrą.... czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Dziecko też może mieć nadciśnienie

Dziecko też może mieć nadciśnienie

Może warto sprawdzić ciśnienie tętnicze u dziecka ... »

Najnowsze choroby

Tagi

Aktualności