Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Powiększenie śledziony

Najczęściej powiększenie śledziony związane jest z infekcją ale może wiązać się z groźną chorobą krwi lub nawet z rakiem. Dlatego każdy wyczuwalny guz w lewej górnej części brzucha pod żebrami lub długotrwały ból w tej okolicy powinien być zgłoszony lekarzowi.

Śledziona: jej lokalizacja i funkcje

Śledziona znajduje się w jamie brzusznej w lewym podżebrzu. Podczas wizyty w gabinecie lekarskim lekarz może wyczuć powiększenie śledziony. Robi to podczas badania palpacyjnego, naciskając dłonią pod żebrami po lewej stronie ciała. Śledzionę można wyczuć palpacyjnie, gdy jest powiększona 1,5-krotnie.

Śledziona jest narządem, który wypełniony jest tkanką limfatyczną i naczyniami krwionośnymi. Narząd ten niszczy stare i bezużyteczne krwinki czerwone. Bez śledziony można żyć. Gdy zostanie ona usunięta jej funkcje przejmują inne narządy, szczególnie wątroba. Usunięcie śledziony może mieć wpływ na nieco zmniejszoną odporność.

Tkanka limfatyczna powiększa się podczas infekcji lub w takich chorobach, jak białaczka, ponieważ wtedy zwiększa się wytwarzanie krwinek białych.

Duże powiększenie śledziony

Gdy śledziona jest znacznie powiększona, wtedy możemy mieć do czynienia z chorobą układu krwiotwórczego. Lekarz określa odległość  wyczuwalnego brzegu śledziony od lewego łuku żebrowego. Za chorobą układu krwiotwórczego przemawia, gdy odległość ta jest większa niż 10 cm.

Szczególnie duże powiększenie świadczyć może o nowotworach mieloproliferacyjnych. Wymienia się tutaj takie choroby, jak: samoistne włóknienie szpiku i przewlekła białaczka szpikowa. Duże powiększenie może być objawem nowotworu limfoproliferacyjnego - białaczka włochatokomórkowa.

Kolejną chorobą, na skutek której śledziona ulega znacznemu powiększeniu, jest choroba Gauchera.

Choroba Gauchera inaczej lizosomalna choroba spichrzeniowa jest uwarunkowana genetycznie. Na skutek niedoboru jednego z enzymów lub jego braku dochodzi do gromadzenia się różnych substancji w lizosomach. [?] W wyniku defektu enzymu dochodzi do spichrzania (inaczej gromadzenia się) niewłaściwych tłuszczów w głównych narządach organizmu (wątrobie, śledzionie i szpiku kostnym), co spowalnia i niszczy ich funkcje. Źródło: http://www.genetyczne.choroby.biz/Choroba+Gauchera

Do znacznego powiększenia śledziony dochodzi z powodu zakażenia pierwotniakowego w przebiegu choroby zwanej leiszmaniozą (kala azar). Do szczególnie dużego powiększenia dochodzi w przypadku najgroźniejszej odmiany tej choroby - kala azar - tzw. leiszmanioza trzewna.

W tym przypadku pasożyty atakują śledzionę i szpik kostny. Wśród objawów pojawiają się wysoka gorączka, dreszcze, krwawienie z nosa i dziąseł, ból głowy, wysypka w okolicach głowy oraz ciemnienie skóry. Pasożyty powodują powiększenie śledziony oraz osłabienie pracy szpiku kostnego, który produkuje mniejszą ilość białych i czerwonych krwinek. Osłabiony organizm jest podatny na wtórne infekcje, które w większości przypadków są przyczyną zgonu. Źródło: http://www.zakazne.choroby.biz/Leiszmanioza

Zakażenie jako przyczyna powiększenia śledziony

Śledziona może być powiększona w wyniku zakażenia. Może to być zakażenie wirusowe, bakteryjne oraz pierwotniakowe. Wśród wirusowych zakażeń, na skutek których śledziona może ulec powiększeniu, wymienia się przede wszystkim cytomegalię oraz wirusowe zapalenie wątroby. Bakteryjne przyczyny to: gruźlica, dur i dury rzekome, bruceloza oraz infekcyjne zapalenie wsierdzia. Pierwotniakowe przyczyny powiększenia śledziony to: malaria, toksoplazmoza oraz wspomniana wyżej leiszmanioza (kala azar)

Niedokrwistości a powiększenie śledziony

Powiększona śledziona może być zwiastunem problemów z układem krwiotwórczym. Wśród przyczyn powiększenia tego organu wymienia się niedokrwistości hemolityczne wrodzone i nabyte. Również te autoimmunologiczne.

Powiększona śledziona a choroby nowotworowe

Wśród chorób nowotworowych należy wymienić wspomniane już przy okazji wymieniania przyczyn szczególnie dużego powiększenia śledziony: samoistne włóknienie szpiku i przewlekła białaczka szpikowa oraz białaczka włochatokomórkowa.

Do chorób, które objawiają się powiększeniem śledziony zaliczamy chłoniaka śledzionowego oraz przewlekłą białaczkę limfocytową. Przy ostrych białaczkach zwykle obserwuje się nieznaczne powiększenie śledziony.

Wpływ braku i niedoboru enzymów na śledzionę

Braki lub niedobory niektórych enzymów mogą wpływać na powiększenie się śledziony. Taka sytuacja tworzy defekty metaboliczne. Tego typu dysfunkcję zachodzą w przebiegu tzw. chorób spichrzeniowych. Jedną z nich jest szerzej opisana wyżej choroba Gauchera. Dodatkowo wymienia się także chorobę Niemanna i Picka (szkodliwe ilości lipidów gromadzą się w śledzionie), mukopolisacharydozy (gromadzą się w organizmie mukopolisacharydów, które uszkadzają komórki i narządy ciała) oraz skrobiawicę pierwotną i wtórną (gromadzenie się w tkankach i narządach nierozpuszczalnych białek zwanych amyloidem).

Nadciśnienie wrotne jako przyczyna powiększenia śledziony

Do nadciśnienia wrotnego, które doprowadza do powiększenia się śledziony, może dojść w wyniku marskości wątroby, która jest najczęstszą przyczyna powstania nadciśnienia wrotnego

Inne choroby, które powodują nadciśnienie wrotne, a co za tym idzie może dojść do powiększenia śledziony, to zespół Budda i Chiariego, zakrzep lub zwężenie żyły wrotnej, ucisk żyły wrotnej przez guzy. Wpływ na powiększenie się śledziony mają również dolegliwości związane z żyłą śledzionową. Zaliczamy do nich: zakrzep lub zwężenie żyły śledzionowej, tętniak żyły śledzionowej, ucisk żyły przez guzy trzustki lub inne nowotwory.

Powiększenie śledziony a choroby autoimmunologiczne i układowe

Wśród tej grupy chorób wymienia się reumatoidalne zapalenie stawów. Jest to przewlekła, zapalna choroba tkanki łącznej. Objawem charakterystycznym jest symetryczne zapalenie stawów, któremu towarzyszą zmiany pozastawowe i powikłania układowe. Choroba może prowadzić do znacznej niepełnosprawności lub kalectwa, a nawet śmierci. Powiększenie śledziony może nastąpić na skutek zespołu Felty ego, którego jednym z objawów jest reumatoidalne zapalenie stawów.

Kolejną chorobą, która może mieć związek z powiększeniem śledziony jest toczeń rumieniowaty układowy. Wymienia się również małopłytkowości autoimmunologiczne, charakteryzujące się tym, że przeciwciała płytkowe niszczą płytki krwi. Powiększenie śledziony może być również reakcją na niektóre leki oraz być spowodowane sarkoidozą.

Autor: Tomasz Kraska

Ból brzucha

Ból brzucha może być objawem wielu chorób. Często świadczy o chorobach narządów wewnętrznych jamy brzusznej ale może też być objawem chorób innych narządów i mieć swą przyczynę zupełnie nie związaną z chorobami układu pokarmowego .... czytaj więcej

Ból oka

Ból oczu najczęściej związany jest z przeciążeniem wzroku spowodowanym np. długą pracą przed ekranem komputera. Może on być objawem niegroźnej dolegliwości, ale też sygnalizować poważne schorzenie. Należy pamiętać, że jeżeli ból oczu przedłuża się konieczna jest wizyta u okulisty.... czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Dieta czekoladowa

Dieta czekoladowa

Czy można jeść czekoladę i schudnąć? Jak się okazuje - tak. »

Artykuły

Tagi

Najnowsze choroby