Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Zatorowość płucna

Zatorowość płucna jest to niedrożność jednej z tętnic płucnych lub odgałęzień spowodowana materiałem zatorowym, którym jest najczęściej zakrzep. O wiele rzadziej dochodzi do tzw. zatorów tłuszczowych po złamaniach kości, zatorów powietrznych po przetoczeniach krwi lub wywołanych przez ciało obce.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy zatorowości płucnej

Materiał zakrzepowy pochodzi głównie z dorzecza żyły głównej dolnej, głównie z żył miednicy, żył udowych oraz żył podudzi. Innym źródłem pochodzenia zakrzepów może być również prawa połowa serca, np. w przebiegu migotania przedsionków. Miejscem najbardziej możliwym do utworzenia się zatoru jest prawe płuco oraz dolne płaty.

Czynniki zwiększające powstawanie zakrzepu:
 • długotrwałe unieruchomienie
 • stosowanie środków antykoncepcyjnych
 • okres pooperacyjny
 • ciąża
 • otyłość
 • nowotwory
 • zagęszczenie krwi oraz choroby krwi
 • podeszły wiek

W przebiegu zatorowości płucnej dochodzi do zaburzeń hemodynamicznych, upośledzenia wymiany gazowej i do zmian w oddychaniu. Tętnice ulegają zamknięciu przez skrzepy, zmniejszona zostaje całkowita powierzchnia przekroju poprzecznego naczyń, co powoduje w następstwie zwiększenie się oporu naczyń płucnych. Mechanizmy odruchowe oraz mediatory uwalniane z płytek dodatkowo nasilają skurcz naczyń płucnych. Zaburzenie krążenia prowadzi do niedodmy płuc.

Zatorowość płucna silnie wiąże się z zakrzepicą żył głębokich. Połączenie się tych dwóch schorzeń nazywa się chorobą zakrzepowo - zatorową. Jest ona trzecią co do częstości chorobą układu krążenia i jedną z najczęstszych przyczyn nagłych zgonów  oraz powikłań i umieralności wewnątrzszpitalnej. Ocenia się, że około 10% wszystkich zgonów w szpitalu jest spowodowanych zatorowością płucną. W Polsce choroba ta dotyczy około 30 000 - 50 000 osób rocznie. Szacuje się, że około 50% przypadków zatorowości płucnej nie zostaje rozpoznanych lub przebiega bezobjawowo.

Najczęstsze powikłania zatorowości płucnej:
 • zapalenie opłucnej
 • zawał serca z krwiopluciem
 • ropień płuca
 • prawokomorowa niewydolność krążenia i zgon
 • zapalenie tkanki płucnej objętej zawałem

Diagnostyka powinna się opierać na danych z wywiadu, badaniu przedmiotowym oraz podstawowych badaniach dodatkowych takich jak RTG klatki piersiowej, EKG, gazometrii krwi tętniczej. Stosuje się również bardziej zaawansowane badania, np. USG naczyń, echokardiografia, scyntygrafia perfuzyjna, tomografia komputerowa, arteriografia, płucna.

Zatorowość płucna, jeśli jest wcześnie rozpoznana daje możliwości trwałego wyleczenia. Leczenie polega na stosowaniu leków przeciwzakrzepowych, a w niektórych przypadkach także trombolitycznych. Leczenie niewielkiego zatoru płucnego jest analogiczne do leczena zakrzepicy żył głębokich. Zator płucny jest często zwiastunem masywnego, czasem śmiertelnego kolejnego epizodu. Każdy zator płucny należy traktować jako chorobą zagrażającą życiu.

Podstawowym lekiem zwalczającym zatorowość płucną jest heparyna niefrakcjonowana lub drobnocząsteczkowa, podaje się ją już przy podejrzeniu zatoru płuca. 

Duże zatory mogą wymagać leczenia chirurgicznego za pomocą embolektomii. Śmiertelność tego zabiegu wynosi, w zależności od źródła 30-50% i zwiększa się nawet do 70% w przypadku chorych u których nastąpiło zatrzymanie krążenia przed trafieniem na stół operacyjny.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy zatorowości płucnej

Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych

Zakrzepica żył głębokich oraz ściśle związane z nią powikłania, tj. zator tętnicy płucnej i zespół pozakrzepowy stanowią obecnie bardzo ważny problem medyczny. Najczęściej dotyczy ona żył głębokich kończyn dolnych, które znajdują się pod powięzią głęboką i towarzyszą jednoimiennym tętnicom.... czytaj więcej

Zator tętnicy środkowej siatkówki

Zator tętnicy środkowej siatkówki wywołuje zablokowanie przepływu krwi w tkance, do której dostarczana jest krew przez tą tętnicę. W bardzo wielu przypadkach zmiany są nieodwracalne i prowadzą do trwałej utraty wzroku.  czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Dieta czekoladowa

Dieta czekoladowa

Czy można jeść czekoladę i schudnąć? Jak się okazuje - tak. »

Artykuły

Tagi

Najnowsze choroby